Donderdag 21 februari 2019 Jaarlijkse Ledenvergadering
Na de pauze: Dhr. Otto Knottnerus. 25 eeuwen Waddenland, cultuur en samenleving Ned. en Duits kustgebied
Locatie: Café Hoornstertil, Wehe-den Hoorn. Aanvang 19.30 uur; zaal open 19.15 uur

Dinsdag 2 april, openbaar programma
Lezing door Dhr. Albert Buursma
Afsluiting 50 jaar Lauwerszee, samen met Visserij Museum.
Lezing vindt plaats in de sloepenloods, tevens bezoek expositie Visserij Museum
Aanvang: 20.00 uur Museum open: 19.00 uur, museum jaarkaart geldig, overig: entree kosten

Donderdag 25 april, voor leden Hist. Kring de M., Hist. Kr. Eenrum en vrienden Verhildersum
Lezing door Redmer Almar
Heraldiek in De Marne/Halfambt
Locatie: Museum boerderij Verhildersum. Aanvang 20.00 uur

Vrijdag 17 mei, excursie alleen voor leden 14.00-17.00 uur
Bezoek Wierdenland museum, Ezinge, met rondleiding museum, wierde, kerk en
optie Allersmaborg.
samenkomst: café gedeelte Museum Wierdenland, Ezinge

Donderdag 19 september, openbare lezing
Lezing door Dhr. Jur Bekooy, adviseur Stichting Oud Groninger Kerken
Onderwerp: Behoud en restauratie Groninger kerken.
Locatie: Ontmoetingscentrum Ulrum
Aanvang 20.00 uur

Donderdag 24 oktober, openbare lezing
Dhr. Marcel de Jong, schrijver van het boek: ‘De afscheiding’,
over de opstand en sociale aspecten van de afscheiding met een vertaling naar het heden.
Lokatie: café Hoornstertil te Wehe den Hoorn, Aanvang 20.00 uur

Dinsdag 19 november, openbare lezing
Dhr.Remi van Schaik.
Onderwerp: De 5de kruistocht met o.a. Groningers en Friezen op reis naar het heilige land
Lokatie: Museumboerderij, Verhildersum Leens Aanvang 20.00 uur

Donderdag 27 februari 2020: jaarlijkse ledenvergadering
Na het vergadergedeelte en een korte pauze wordt er een lezing gehoudendoor: Mevrouw Anna Kuipers-Orlova over de Tweede Wereldoorlog vanuit het perspectief van de Sovjet Unie.
Lokatie: café Hoornstertil te Wehe den Hoorn
Aanvang 19.30 uur

Wijzigingen voorbehouden, voor elke bijeenkomst ontvangt u een uitnodiging.