Jaarprogramma 2014

Woensdag 12-02-2014:  Dhr. Th. Buys  houdt uit Leens , vlinderkenner bij uitstek, een lezing over  ‘Nachtvlinders in onze regio’.

Donderdag  20-03-2014   Lezing van dhr. B. Poppen uit Uithuizen over ‘Molenbelasting in Noord-Groningen’.

 Zaterdag 10-05-2014 –   De biologische boerderij  van de familie Havenga-van Hoorn in Kloosterburen staat deze middag centraal. Met o.m. de teelt en verwerking van witte bessen. Welkom en ontvangst met koffie of thee, rondleiding over het bedrijf, proeverij, gelegenheid om te ‘winkelen’.

 Za. 20-09-2014 – In samenwerking met  Commissie Ulrum 1834  een kleintje Mernedag met Historische Infomarkt. Onderdeel van de inmiddels bekende grote happening waar het dorp Ulrum helemaal bij is betrokken.

 Do. 23-10-2014 –   Dhr. Joh. Lindenbergh  uit Wehe-den Hoorn, Hij is onder andere bestuurslid van Waterschap Noorderzijlvest Vanzelfsprekend komen dijkbeheer, het voorkómen van wateroverlast,  onderhoud waterwegen, sluizen etc.  aan de orde.

Wo. 19-11-2014 –  Dhr. A.W. van Calcar uit Ulrum, Kapitein G.H.V., Master Mariner en Ship Security Officer vertelt over onderwerp: ‘Meteorologie (Weerkunde) in de praktijk’.

 Wo. 18-02-2015- Mw. A. van Hoorn-Meinardi uit Leens over de ‘vondst’ van een fragment van een 17e eeuws huwelijksgedicht ter gelegenheíd van het huwelijk van Gerard  Horenken van de borg Dijksterhuis , Pieterburen en Bouwina Clant van de borg Hanckema , Zuidhorn, die  letterlijk achter het behang was geplakt.