Jaarprogramma 2018

Donderdag 22 februari 2018 Jaarlijkse Ledenvergadering
Na de pauze: lezing door dhr. Albert Gramsbergen, dhr. Willem van Wijnen
Methode archeologisch bodemonderzoek naar fundamenten van verdwenen gebouwen, gecombineerd met historisch onderzoek
Locatie: Café Hoornstertil, Wehe-den Hoorn. Aanvang 19.30 uur

Dinsdag 27 maart, openbaar programma
Lezing door Margriet Dijk
Onderwerp: Werkvoorziening Kamp De Slikken, Westernieland
Locatie: Kantine De Slikken, Westernieland. Indien nodig: alternatief Hoornstertil
Aanvang: 20.00 uur

Donderdag 26 april, voor leden Hist. Kring en vrienden Verhildersum
Lezing door mevr. Stieneke van der Wal.
Onderwerp: Landschapstuinen
Locatie: Museum boerderij Aanvang 20.00 uur

Zaterdag 19 mei, excursie alleen voor leden 14.00-17.00 uur
Terrein bezoek te Rottum, bezichtiging onderwerp van lezing ledenvergadering
klooster Rottum
Samenkomst Hoogeland Museum Warffum

Dinsdag 18 september, openbaar programma
Dhr. Marco Glastra.
Onderwerp: Groninger landschap langs kuststreek
Locatie: Ontmoetingscentrum Ulrum
Aanvang 20.00 uur

Donderdag 18 oktober, openbaar programma
Dhr. Ties Groenewold.
Onderwerp: Rottumeroog in oorlogstijd
Lokatie: café Hoornstertil te Wehe den Hoorn, Aanvang 20.00 uur

Dinsdag 20 november, openbaar programma
Dhr. Anne Doedens.
Onderwerp: De Watergeuzen, begin 80-jarige oorlog
Rol Noord Nederland
Lokatie: Ontmoetingscentrum Ulrum, Aanvang 20.00 uur

Donderdag 21 februari 2019: jaarlijkse ledenvergadering
Dhr. Otto Knottnerus.
Onderwerp: 25 eeuwen Waddenland, cultuur en samenleving Ned. en Duits kustgebied
Lokatie: café Hoornstertil te Wehe den Hoorn
Aanvang 19.30 uur

Wijzigingen voorbehouden, voor elke vergadering ontvangen de leden een uitnodiging.