Jaarprogramma

Donderdag 16 februari 2017         
L
ezing door dhr. Frits van Horn: Voormalige verdedigingswerken en het behoud van militair erfgoed door de Stichting Menno van Coehoorn”.

Donderdag 30 maart
Lezing door Kester Freriks. Onderwerp: Kleuren van het wad en vogels in het Noorden

Vrijdag 21 april
Bezichtiging  Kerk Zuurdijk, kerkhof, enz. onder leiding van mevr. Annette Broekhuizen

Donderdag 21 september,
Dhr.Mans Schepers houdt een lezing over archeologie en bodemonderzoek bij o.a. Ulrum

Dinsdag 17 oktober
Margriet Fokken / Barbera Henkes: Geschiedenis slavernij in de Marne/in Groningen

Donderdag 16 november, openbaar programma
Dhr. Eddie van Roon ‘beleving van de dienstplicht in de 19e eeuw

Donderdag 15 februari 2018: 
Dhr. A. Gramsbergen/W. van Wijnen houden een lezing over het onderzoek naar Klooster Rottum