Geschiedenis van de vereniging
Twee autoriteiten op het gebied van de regionale geschiedenis, de heren L.H. Bruins uit Leens en J.S. van Weerden uit Zuurdijk richtten op 28 januari 1955 de Historische Kring de Marne op. In 1952 hadden zij al eens een poging daartoe gedaan.

Notulen van de eerste kringvergadering gehouden op 28-01-1955

Notulen van de eerste kringvergadering gehouden op 28 – 01 – 1955

De Kring was een klein gezelschap van ten hoogste zeven leden. Aan dit aantal werd door de jaren vastgehouden omdat men het prettig vond in huiskamerverband bijeen te komen.

Men hield zich bezig met de bestudering van en onderzoek doen naar de geschiedenis van het gebied de Marne in Noordwest-Groningen. Ook zette men zich in voor het behoud van cultuurhistorisch belangrijke objecten. Zo werd in 1958 het initiatief genomen tot de oprichting van de Vereniging Ommelander Museum voor Landbouw en Ambacht. Dat resulteerde in het behoud en de exploitatie van het landgoed met de borg Verhildersum in Leens.

Vanaf 1973 gaf de Historische Kring haar tijdschrift Bulletin uit. Voordien waren al tientallen artikelen in het streekblad De Hogelandster geplaatst. Er werden diverse boeken geschreven en uitgegeven, soms in samenwerking met andere verenigingen. Tussen 1956 en 1997 hielden de in totaal tien leden ongeveer 180 voordrachten.

Zie onder Collectie/Oude kost of klik hiernaast : Ontstaansgeschiedenis van de Kring door dr.L.H.Bruins

In 1997 is uit de Historische Kring de Vereniging Historische Kring De Marne ontstaan. Iedereen met belangstelling voor de geschiedenis van De Marne kan zich aanmelden als lid.

Vanaf de oprichting op 13 mei 1997 zijn de volgende personen bestuurslid geweest:

D. Bakker , Zuurdijk,1997-2003
T.R. Beukema-Deemter,Ulrum, 2007-2013
H. Bos, Wehe-den Hoorn,1997-1999
Th.F. Brandt, Leens, 2007-2009, secretaris
drs. P. van den Burg, Ulrum, 1997-2002, secretaris
N.J. Deddens, Warfhuizen,  2008-2012, penningmeester
E. Gesink-Netjes, Leens, 2009-2015, secretaris
J.L.J. Halsema, Kloosterburen, 2000-2006
A. van Hoorn-Meinardi, Leens, 2006/7 (tijd.secr.) en 2009-2015
P. Huizenga, Leens,  2006-2012, voorzitter
J. Koning-Hoeksema, Leens, 2002-2008,penningmeester
J. Koning-Knol, Leens, 2008-2014
drs. E. Koopmans, Schouwerzijl, 2012-2018, voorzitter
M.A.M. van der Laan-Postma, Leens,1998-2002, penningmeester
H. Lever, Leens, 2012-heden, penningmeester
E. Meima, Wehe-den Hoorn,1997-1999
J. Russchen, Leens, 1997-2004 en 2009-2013
M.L. Schoonhoven-Suringar, Houwerzijl, 2003-2009
L.H. Siertsema, Leens,1997-1998,penningmeester
M.F.S. Swart-Andela, Leens, 2004-2007
H. Vogel, Pieterburen,2002-2008
U.J. de Vries, Leens/Leek, 1999-2005 (2006)secretaris
A. de Weerd, Leens, 2006-2009
C.G.S. Woldringh, Hornhuizen, 1997-2003, voorzitter
G.J. van Wijk, Eenrum, 2000-2006, voorzitter
W.Bastiaanse, Eenrum 2013-2019
K.Eising, Westernieland, 2013-2023.

Bestuur 2002
Henk Vogel, Ubo de Vries, Gert van Wijk, Jacoba Koning-Hoeksema en Trienke Woldringh Gehurkt: Jannes Russchen en Dorry Bakker