Inhoudsopgaven Merne uitgaven 1997/2010 (losse bladen in map)
Rubrieken die worden gebruikt en het totale aantal pagina’s voor die jaren :

1) Colofon en voorwoord nvt
2) Verenigingsnieuws 94 p
3) Maatschappelijke ontwikkelingen 96 p
4) Agrarische geschiedenis 88 p
5) Archeologie 9 p
6) Genealogie 73 p
7) Monumenten 78 p
8) Herinneringen aan vroeger 127 p
9) Kerkgeschiedenis 146 p
10) Diversen 138 p

2010
– Het 1000-woningen plan in de provincie Groningen – Jannes Russchen
= Maatschappelijke ontwikkelingen 89-96

– De Vereniging De Vierhuister Molen – Jannes Russchen
= Monumenten 75-78

– Enkele bekende en onbekende volksverhalen over Eenrum
– Frijtha – Trienke Woldringh
= Herinneringen aan vroeger 121-123 & 125-127
– N.a.v. herdenking Afscheiding : inleiding
– Een geschiedenis in en rond de Middeleeuwse kerk van Ulrum – Piet Huizenga
– Akte van Afscheiding (met transcriptie) –
– Op de boerderij Castor in Zuurdijk, uit gemeentearchieven
– De relatie tussen de borg en de kerk in Ulrum – ds. K.G. (Klaas) Pieterman
– Ulrum en Hendrik de Cock – Jan Oldenhuis
– Het orgel van de Nederlands Hervormde Kerk te Ulrum – mbv Hans Fidom
= Kerkgeschiedenis 125, 126-129, 130-132, 133-136, 137-141, 142-145, 146

– (G)een verdwenen avondmaalsbeker – Kees van Straten
= Diversen 131-138

2009
– Een bijzonder graf op het kerkhof van Vierhuizen – C.G.S. (Trienke) Woldringh
= Genealogie 53-56 (invoegen; 57-73 is in 2003 per ongeluk verkeerd genummerd)

– Het beklemrecht uit het verenigingsarchief
= Agrarische geschiedenis 87-88
– Ter Verpoozing uit het verenigingsarchief
= Herinneringen aan vroeger 115-119

– Parochie St. Willibrordus in Kloosterburen uit het verenigingsarchief
– Geschiedenis van de Christelijk Afgescheidene Gemeente in Leens – F.J. Klaassen
= Kerkgeschiedenis 101-116 & 117-123

2008
– Mernedag Kloosterburen – Aafke van Hoorn-Meinardi
= Archeologie [?] 07-09

– De zegelstempel van Wijbrant van Goutum – Kees van Straten
– 170 jaar geleden Het einde van een tijdperk – U.J. de Vries
= Genealogie 34-45 & 46-52

– Het kerspelkerkhof te Ulrum – ds. K.G. (Klaas) Pieterman
= Monumenten 71-74

– Een bezoek aan de blikslagerij op de Museumboerderij Welgelegen bij Verhildersum – Trienke Woldringh en Hilda Schuitema
= Herinneringen aan vroeger 111-113

– De schade van de St. Maartensvloed aan de dijken in De Marne – Kees van Straten
– De achtergronden van ons Sint Maartensfeest – J.S. van Weerden
– Pieter Versol en Anje Jansen – ds. K.G. (Klaas) Pieterman
– Jan Frederik Nicolaas van Harrevelt (1908-2002) – ds. K.G. (Klaas) Pieterman
= Diversen 111-119 & 121-124 & 125-128 & 129-130

2007
– Goed, beter, best – landbouwplanten veredeling – P. Huizenga
– Voeding – L. Muller
= Agrarische geschiedenis 69-79 & 81-85

– Herinneringen aan de oorlog – Henk Vogel
– Drie gedichten van een vroegere Marnebewoner – H.M. (Hein) Leichtenberg
– Slag om Zoutkamp – P. van den Burg
= Herinneringen aan vroeger 95-102 & 103-104 & 105-109

– Het vierde kerkje met een leeuw, kerk en toren van Vliedorp – K.H. (Kees) van Straten
– De locatie van de in 1628 afgebroken molen van Leens – K.H. (Kees) van Straten
– Uit het Verhildersum-archief – J.L.J. (Koos) Halsema, G.J. (Gert) van Wijk, Jannes Russchen
– Vierhuizen – Piet Huizenga
= Monumenten 40-47 & 48-50 & 51-58 & 59-69

– De patroonheilige van de Nederlands Hervormde Kerk van Ulrum -K.H. (Kees) van Straten
– Balthasar Bekker en Meijboom, markante Marnepredikanten – drs. Bauke van Keulen
= Kerkgeschiedenis 87-92 & 93-99

– De Marne in data – J.S. van Weerden
= Diversen 101-109

2006
– Molenarchief en molens in De Marne – B.D. Poppen
= Monumenten 34-39

– Sijmen en Geertjen Pieters Stellema – Marian Stellema
– Bij de opening van een tentoonstelling in de kerk van Vierhuizen – G.F. Beukema
– De Overstroming van de Westpolder – T. Zijlstra
– Kom vanavond met verhalen – U.J. de Vries
– In memoriam – Jacoba Koning-Hoeksema en Ubo de Vries
= Herinneringen aan vroeger 59-72 & 73-76 & 77-79 & 81-85 & 87-94

– Predikanten bestuursleden NBG afdeling Leens – U.J. de Vries
= Kerkgeschiedenis 81-85

– Vademecum – drs. Bauke van Keulen
– Schriefwedstriedverhoalen – K. Koster-Groenewold, Dieuwer Mulder, mw. Stiekema, Terra van Boykom, K.P. Wouda
Tentoonstelling in het Waddencentrum van het Groninger Landschap te Pieterburen – Henk Vogel
= Diversen 83-88 & 89-97 & 99

2005
– Herdenking 50 jarig bestaan Historische Kring – Trienke Woldringh en Dorry Bakker
= op gekleurd papier 01-28

– De burgerwacht van Ulrum – Peter van den Burg
= Maatschappelijke ontwikkelingen 87-88

– De inpoldering van de Lauwerszee – F.J. Klaassen
– Op zoek naar de De Marne – drs. Bauke van Keulen
= Agrarische geschiedenis 55-62 & 63-68

– De brug bij Roodehaan 100 jaar – Marian Stellema
= Monumenten 26-33

– Uit fotoarchief De Marne: dorpssanering Zoutkamp – Jannes Russchen
= Herinneringen aan vroeger

– 135 jaar Bijbelgenootschap, afdeling Leens – U.J. de Vries
= Kerkgeschiedenis 75-79

– Rede bij de herbegrafenis van Dirk Wierenga te Westernieland – ds. A. de Jonge
= Diversen 77-82

2004
– De lage landen in Romeinse handen – drs. Bauke van Keulen
– Zuurdijk – Jannes Russchen
= Maatschappelijke ontwikkelingen 69-78 & 79-85

– Het Uitland en de Panserpolder – G.F. Beukema
= Agrarische geschiedenis 51-54

– Bezoek aan het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis – Ernst Taayke
= Archeologie 03-06

– De Von Inn- en Kniphausens op Asinga en Nienoord – U.J. de Vries
= Genealogie (invoegen) 26-33

– Begraafplaats Snakkeburen in Ulrum – Jannes Russchen
= Monumenten 22-25

– Klaas Roelof Woltjer – U.J. de Vries
– Eisso Jan van Kampen – Dorry Bakker en Trienke Woldringh
= Herinneringen aan vroeger 39-42 & 43-52

– Een verhaal over de Afscheiding – ds. K.G. (Klaas) Pieterman
– Dorothea Visser – U.J. de Vries
= Kerkgeschiedenis 59-70 & 71-74

– De scheepstimmerwerf te Schouwerzijl – Koos de Jong
= Diversen 73-75

2003
– Het armenhuis van Wehe Schoolmeestersrapport 1828 van Ulrum – A.J. Buiringe
– De Spaanse griep van 1918 – U.J. de Vries
= Maatschappelijke ontwikkelingen 48-68

– Bewoners van het dorp Leens van 1945-1950 – U.J. de Vries
– Overledenen te Warfhuizen in de jaren 1779-1811 – Trienke Woldringh
= Genealogie 57-63

– Het ontstaan van de textielverzameling op de borg Verhildersum
= Diversen 47-72

2002
– Jubileum, vijf jaar – Trienke Woldringh
= ?
– Schoolmeesterrapport Leens, van 1828 meester Beukema
– De eendenkooi van Vierhuizen – Kees van Straten
= Maatschappelijke ontwikkelingen 38-47

– Huisartsen in de Marne – Jannes Russchen
= Genealogie 23-25

– Huis ten Dijke te Pieterburen – Jannes Russchen
= Monumenten 17-21

– Gerrard Remt Meijer – Dorry Bakker
= Herinneringen aan vroeger 23-28

– Gelovige grensgangers – drs. Bauke van Keulen
– De Sint Willibrodus Kerk te Kloosterburen – A. van der Woud
= Kerkgeschiedenis 48-62

– De Marnes – U.J. de Vries
= Diversen 41-43

2001
– Kaart van de Westpolder
– Dertig jaar Electra – H. Westers
– De eendenkooi in Vierhuizen – Kees van Straten
– Het dorsbedrijf Nienhuis – J.H. Streelman-Nienhuis
= Agrarische geschiedenis 30-42

– Bewoners van Houwerzijl en Zoutkamp in 1843 – Peter van den Burg
= Genealogie 17-22

– De Warfhuister catechismus – Jan Johan Kuiper
– De vrijmaking in Ulrum, 1943-1949 – Peter van den Burg
= Kerkgeschiedenis 32-47

– Familiebrief Beukema/Buikemaa
– Leenster volkslied – Jacob Pieters Beukema familie Beukema
– Heur es aan – Henk Vogel
= Diversen 31-40

2000
– Warfhuizen – Rieks Torringa
= Maatschappelijke ontwikkelingen 27-34

– Westpolder 1875-2000 – Trienke Woldringh
= Agrarische geschiedenis 22-29

– Warfhuizen in het jaar 1920 – T. Vledder-Bolhuis
= Genealogie 09-16

– De Joodse Begraaftplaats in Leens – U.J. de Vries
– Kerk en Borg van Pieterburen – Reint Wobbes
– Factoren ter verklaring van het katholicisme van Kloosterburen – drs. Bauke van Keulen
= Kerkgeschiedenis 17-31

– Reisverhaal uit 1865 – Woldring-Hazendonk met illustraties van de heer Woldring
= Diversen 13-30

1999
– Schoolmeesterrapport gemeente Kloosterburen
= Maatschappelijke ontwikkelingen 17-26

– Bodemvondst Ewer – Jos Kadijk
= Archeologie 01-02

– De bewoners van Houwerzijl tussen 1920-1940 – Abel T. Huizinga
= Genealogie 01-07
– De arbeidershuisjes op de Ewer – Dorry Bakker
= Monumenten 01-16

– Bientje van der Horn-Barsema – Dorry Bakker , Marten Vogel , Peter van den Burg
– Hervormd en Rooms in het Marnegebied – dr. L.H. Bruins

1998
– Het jaar 1828 in geschrift Schoolmeesterrapport Wehe – J. G. Rijkens
= Maatschappelijke ontwikkelingen 12-16

– Het Noord-Groninger Kustgebied van 700 jaar voor de jaartelling tot heden -T. C. van Hoorn
= Agrarische geschiedenis 05-18

– Een gesprek met Marten Vos – Dorry Bakker
= Herinneringen aan vroeger 01-08

1997
– De laatmiddeleeuwse adel in de Marne – Redmer Alma
– Vierhuizen 1945-1995 – S.L. Louwes
= Maatschappelijke ontwikkelingen 01-04 & 05-11

– Staat van (de loop van) de schouwbare voorwerpen in de Schepperijen van het Schouwerzijlvest, zj. (ca. 1843) – A.L. Hempenius
= Agrarische geschiedenis 01-04
– Reacties van ingezetenen van de gemeenten Ulrum, Kloosterburen en Leens op de voorgenomen Grondwetsherziening van 1848
= Diversen 01-12