Onze vereniging heeft een  verzameling bidprentjes. Wij hebben de achterzijde van deze prentjes gescand. Wij willen onze verzameling bidprentjes graag uitbreiden. Als u van deze bidprentjes heeft en ze aan ons beschikbaar stelt, dan plaatsen we deze ook op deze site.

Binnen de Rooms Katholieke Kerk werden deze prentjes als herinnering aan bepaalde gebeurtenissen uitgegeven. In het bijzonder bij overlijden maar ook bij heugelijke gebeurtenissen o.a. jubilea worden ze gedrukt en uitgegeven. Op de voorkant staat vaak een religieuze afbeelding en op de achterzijde  de gegevens van de overledene vermeld: naam, titel, geboorte- en sterfdag. Het gebruik van bidprentjes komt bijna uitsluitend voor onder katholieken. Bij de uitvaart en andere gelegenheden worden de prentjes onder de aanwezigen uitgedeeld.