Historische Kring

Welkom op de website van de Vereniging Historische Kring de Marne. De vereniging houdt zich bezig met het bevorderen en delen van kennis over de historie van de streek, in het bijzonder die van de gemeente De Marne. Zij doet dat door het organiseren van lezingen en excursies, het verzamelen en onderbrengen van historisch documentatiemateriaal in haar archief en het (doen) uitgeven van boeken en een jaarlijks magazine, het MerneMagazine.

inhoudsopgave:

  • Vergeten, vernield en verdwenen. Het monument voor mevrouw N. Ozinga – Veerman te Leens
  • Op middeleeuws kloosterterrein in Kloosterburen. Boerderij  Oldenklooster moet bruisend pronkjuweel worden
  • Grafzerken op het kerkhof van Mensingeweer
  • De pastorie te Hornhuizen
  • De redactie stelt zich voor

In samenwerking met de Historische Kring Eenrum en ’t Nut vindt op 23 april 2024 een dagexcursie met de bus plaats naar de Veenkoloniën. Willem Foorthuis, lector duurzaam ondernemen aan de Hanzehogeschool, zal deze excursie begeleiden. De veenkoloniën maken volgens hem deel uit van een uniek gebied met een eigen verhaal. De excursie is inmiddels volgeboekt.