Categorie: Collecties

Een overzicht van alle publicaties.

Mernemagazine 2020

In deze uitgave staan de volgende artikelen: – In memoriam Arend Gunnink – voorzitter Menno van Dijk – Het Hinsz-orgel van Leens heeft er goed de wind weer onder – Dirk Molenaar – Jeugdherinneringen uit het einde van de oorlog – Trienke Woldringh – Bernard Wissing – Klaas G. Pieterman – Zoutkamp aan het einde …

Meer lezen...

Mernemagazine 2019

In deze uitgave staan de volgende artikelen: – Lauwerszee-Lauwersmeer, de boer zijn brood de visser zijn dood? Arend Gunnink – Edzard ten voeten uit, Trienke Woldringh – De kolk in Westernieland door de ogen van Koos van Bruggen, Wim Bastiaanse – Zoutholtes onder Pieterburen, Jannes Russchen – De Hogemuur en witte deuren, Wim Bastiaanse – Een verrassing achter het behang, …

Meer lezen...

Documentatie

Documentatie  over uiteenlopende onderwerpen die aanwezig is in het archief van de Historische Kring  Over genealogie en personen 1. Handgeschreven studie opgesteld omstreeks 1960 getiteld: Oorsprong van het Patronaatsrecht. 2.  Verzameling bidprentjes wegens gestorvenen en jubilea.  3. Documentatie van families / personen A.H. Ages, Bacot, A. de Boer, H.D. Louwen Rijkens, Mansholt, Tebbens, M.D.Teenstra 4-6. …

Meer lezen...

2007 BALTHASAR BEKKER EN MEYBOOMS, markante Marnepredikanten – Bauke van Keulen

Inleiding Hornhuizen, gelegen in het hoge Groninger noorden, behoorde volgens de Groninger hoogleraar Petrus Hofstede de Groot tot ‘het verlichtste stukje gronds van ons vaderland’, een waarneming die overeenstemt met mijn historische Marnenotities. Deze notities omvatten o.a. het leven en werken van markante ‘verlichte’ predikanten, die in Warfhuizen en Hornhuizen stonden … en in Amsterdam …

Meer lezen...

Lezing 21 februari 2019

Op donderdag 21 februari 2019 is er een Algemene Ledenvergadering in Café Hoornstertil,  Mernaweg 60, Wehe-den Hoorn geweest.  Na het huishoudelijk deel volgde een lezing van dhr. Knottnerus over 25 eeuwen Waddenland.  Otto Knottnerus (1959) is historisch-socioloog en publiceert sinds 25 jaar over de geschiedenis van het Nederlandse en Duitse Waddengebied, daarnaast over de geschiedenis …

Meer lezen...

2018

Jaarverslag 2018 periode 22 februari 2018 t/m 21 februari 2019 ALGEMEEN Het bestuur kijkt met plezier terug op de activiteiten en de belangstelling van onze leden in het jaar 2018 LEDENTAL Het jaar 2018 is afgesloten met ca. 150 leden. Van een vijftal leden hebben wij een bericht van overlijden ontvangen: dhr. en mevr. Zoeter, …

Meer lezen...

Mernemagazine 2018

Inhoudsopgave – Dorpsomroepers, Jannes Russchen – ‘Gevorderd’, Trienke Woldringh – De gerichtssteen van Leens, drs. Jan Tabak – Beklemrecht en recht van beklemming, Wim Bastiaanse – Pekerder huisjes in Ulrum, Wim Bastiaanse – Zark, zerk en steenhouwers, Wim Bastiaanse – Schilder Johan Dijkstra in Eenrum – Uit het archief van het visserijmuseum, Jannes Russchen

Meer lezen...

2004 – Dorothea Visser U.J.de Vries (Kerkgeschiedenis)

DOROTHEA VISSER “De gewondmerkte van Gendringen” * 29 september 1819 Gendringen    † 12 juli 1876 Olbergen, van 1864 tot 1872 woonachtig in Kloosterburen Op de ledenvergadering van 11-11-2003 kregen we, voorafgaande aan een lezing van dhr. K. Holstein, restauratiearchitect van de R.K. Willibrorduskerk in Kloosterburen, de gelegen- heid om de stand van zaken betreffende de …

Meer lezen...