De Historische Kring is gedurende haar bestaan vaak betrokken geweest bij het doen van onderzoek en de publicatie van boeken over verschillende onderwerpen in De Marne.
Hierna volgt een overzicht van boeken em andere publicaties die inmiddels zijn verschenen:

 • De boerderijen in De Marne (gezamenlijk met de Vereniging van Landbouw en Nijverheid)
 • De Marne als eenheid (1971)
 • Heruitgave Parochie Den Hoorn (1975) van pastoor M.J. Gasman
 • Marnememories (1972) Verzameling publicaties in De Hogelandster van J.S. van Weerden
 • Heruitgave (1975) van Nobiliarium Groninganum van Wilhelm Coenders van Helpen van H.O. Feith (oorspronkelijk uitgegeven in 1886)
 • Claveboek van Johan Tiassens
 • Heruitgave (1979) van Stamboek door of Geslachtenregister der Nakomelingen van Derk Pieters en Katrina Tomas die woonden op de hoeve Melkema bij Huizinge (1883)
 • Uit de Archieven van De Marne – Gebundelde serie publicaties in De Hogelandster en de Ommelander Courant (1998) door Jannes Russchen en Jelle Hagen
 • Marnememories 1 en 2 Uitgebreide verzameling publicaties in De Hogelandster van J.S. van Weerden in De Hogelandster (2000)
 • Over wegen in De Marne samengesteld door Cathrien Barkmeijer-Stiekema, Jacoba Koning-Hoeksema, Ep Meima en Jannes Russchen (2004)
 • De Marne in de Tweede Wereldoorlog samenstelling en eindredactie Peter van den Burg

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *