Lauwersmeergebied 50 jaar

50 jaar geleden is de Lauwerszee afgesloten. Dit jaar wordt er veel aandacht aan geschonken op allerlei manieren. In ons magazine willen we er ook graag iets over publiceren.
Foto’s en verhalen/bijzonderheden zijn welkom.
Stuur ze naar de secretaris.