Inhoudsopgaven Bulletins

INHOUDSOPGAVE  van de  BULLETINS  HISTORISCHE KRING DE MARNE

Hieronder staat de inhoudsopgave van de bulletins die tussen 1973 en 1997 zijn verschenen. Het zijn er in totaal 36 stuks geweest.
Artikelen zijn tegen een kleine vergoeding te bestellen bij de secretaris van de vereniging.

1973 – 1.1:
Doopprotocol van de Hervormde gemeente te Ulrum (1)
Niveauverandering (1)

1973 –1.2:
Doopprotocol van de Hervormde gemeente te Ulrum (2)
Hovelingvraagstuk
Oorsprong van de adel
Scheidbrief van 1648 (1)

1974 –1.3:
Doopprotocol van de Hervormde gemeente te Ulrum (3)
Iets over het grote eilandt
Predikant-boer of boer-predikant
Scheidbrief van 1648 (2)

1974 –1.4:
Doopprotocol van de Hervormde gemeente te Ulrum (4)
Oorsprong van de borg
Professor dr. J. Ph. de Monte van Loren (1901-1974)
Scheidbrief van 1648 (3)
Schets van de ontwikkeling der Ommelanden borgen

1974 -II.1:
Doopprotocol van de Hervormde gemeente te Ulrum (5)
Memorie van Anna Maria van Graafland, vrouwe van Ulrum (1)
Niveauverandering (2)

1974 –II.2:
Doopprotocol van de Hervormde gemeente te Ulrum (6)
Drie vergeefse pogingen om in de provincie Groningen een ridderschap te vormen  Memorie van Anna Maria Graafland, vrouwe van Ulrum (2)

1975 –II.3:
Doopprotocol van de Hervormde gemeente te Ulrum (7)
Leer van de Klauw
Memories van Anna Maria Graafland, vrouwe van Ulrum (3)

1975 –II.4:
Doopprotocol van de Hervormde gemeente te Ulrum (8)
Kalender  van Baflo
Memories van Anna Maria Graafland, vrouwe van Ulrum (4)

1976 –III.1:
Doopprotocol van de Hervormde gemeente te Ulrum (9)
Oud nieuws
Proosten van Leens
Studie over marken (1)

1976 –III.2:
Borgterrein te Weiwerd bij Delfzijl
Doopprotocol van de Hervormde gemeente te Ulrum (10)
Oorkonde uit 786 of 787
Studie over marken (2)
Uit de begintijd van het vliegtuig

1976 –III.3:
Beoordeling van de historie van Groningen (1)
Doopprotocol van de Hervormde gemeente te Ulrum (11)
Uit de begintijd van de Auto
Zoutwinning langs de Noordzeekust

1976 –III.4:
Beoordeling van de historie van Groningen (2)
Kerstening van Noord-Nederland (1)
Doopprotocol van de Hervormde gemeente te Ulrum (12)
Kussens van mijn heer
Ollerwetse zoaterdag
Oude standen (1)

1977 –IV.1:
Beoordeling van de historie van Groningen (3)
Doopprotocol van de Hervormde gemeente te Ulrum (13)
Kerstening van Noord-Nederland (2)
Uit het leven van Reinje Freerks Feddema

1977 –IV.2:
Beoordeling van de historie van Groningen (4)
Doopprotocol van de Hervormde gemeente te Ulrum (14)
Wagenborgen aan en van de kust

1977 –IV.3:
Beoordeling van de historie van Groningen (5)
Doopprotocol van de Hervormde gemeente te Ulrum (15)
Kerstening van Noord-Nederland (3)
Oude standen (2)

1977 -IV.4:
Beoordeling van de historie van Groningen (6)
Doopprotocol van de Hervormde gemeente te Ulrum (16)
Enkele vondsten van de wierde Elens
Oude standen (3)

1978 – V 1, 2:
Eerste locomotief ien Zuudbrouk
Enige hoofdstukken uit de geschiedenis van het beklemrecht
Kritiek op dr. Renaud
Munsterse visitatiereis door de Ommelanden in 1567
Onderling brandverzekeringscontract uit 1743
Registers van weltplege van het huis Asinga te Ulrum
Registratie van kerkelijke archieven

juni 1979 – V 3:
Doopprotocol van de Gereformeerde kerk te Ulrum (1)
Lijst van oud-Groningers aan wie volle burgerrechten door de Zuid-Afrikaanse Republiek Vergeten klooster van Dallingeweer
Zalige dominee en de onbekende luitenant

september 1979 – V 4:
Doopprotocol van de Gereformeerde kerk te Ulrum (2)
Dr. E.P.J. Jorissen (1829-1912)
In memoriam Bernhard Wilhelm Siemens
Kerstening van Noord-Nederland (4)
Oproep van de Vereniging van Archivarissen in Nederland

januari 1980 – VI 1:
Bonifatius
Doopprotocol van de Gereformeerde kerk te Ulrum (3)
In memoriam mevrouw I.H. Zijlma
Kerstening van Noord-Nederland (5)
25 jaar Historische Kring “De Marne”

juli 1980 – VI 2:
Börgmeester zien aarten
Doopprotocol van de Gereformeerde kerk te Ulrum (4)
Langs de grenzen van de Marne

april 1981 – VI 3:
Doopprotocol van de Gereformeerde kerk te Ulrum (5)
Uit de geschiedenis van het notariaat, in het bijzonder van de provincie Groningen

augustus 1981 – VI 4:
Doopprotocol van de Gereformeerde kerk te Ulrum (6)
Het leenrecht
Een nieuw inzicht in de maatschappijgeschiedenis

februari 1982 – VII 1, 2:
Opzet van de vertaling
Verhaal over Groningen, Drenthe, Coevorden en verschillende andere onderwerpen onder verschillende Utrechtse bisschoppen
Waarom de Drenten in opstand kwamen

februari 1983 – VII 3, 4:
Cursus Streekgeschiedenis (cursuspakket)
Kerstening van Noord-Nederland (6)

december 1983 – VIII 1, 2:
Grafzerken op het oude kerkhof van Kloosterburen (1663-1900)
In memoriam A. van Dam (1913-1983)

januari 1985 – VIII 3, 4:
Het kerspel Fransum en de Aduarderzijlbrieven van 1313 en 1382
Oproep aan de amateur-historici
De prefeodale adel

maart 1986 – IX 1, 2:
Borggraven van Wedde
Oud nieuws van de kerk te Ulrum
Oude uitleenbibliotheken in de Marne
Vogelvlucht over twee eeuwen landgebruik in de Marne

november 1986 – IX 3, 4:
Borg en klooster te Dallingeweer
Iets over de geschiedenis van de Amro-bank te Leens
Iets over de Groninger borgen van Focko Ukena
Johannieters
Stroomgebied van de Termunter AE en de Fimel AE
Ulrum in 1828

november 1987 – X 1, 2:
Het claveboek van Johan Tiassens
Jacob Pieters Beukema (1782-1859) (1)
Kerstening van Noord-Nederland (7)
S.P. Rietema, huisarts en amateur-geograaf (1864-1925)

augustus 1988 – X 3, 4:
Doctor Volcherus Coiter
Inboedel van een Hogelandster dominee in de 18de eeuw
Jacob Pieters Beukema (1782-1859) (2)
Onderzoek naar een kleinschalige ontgronding te Zuurdijk

juni 1989 – XI 1, 2:
Friese vrijheid
In memoriam ds. F.A.W. Noordhuis-van ’t Land
Memorieboekje voor H. Beekhuis (genees-, heel- en vroedmeester)
Reisje van Eenrum naar Veenklooster
Verovering van Zoutkamp in 1589

april 1993 – XI 3, 4:
In memoriam Tammo Cornelis van Hoorn
Klaas Jans Beukma (1789-1860)

januari 1995 – XI 1, 2:
Oorsprong van borg en kasteel
Ondertekeneaars van het verzoekschrift van  de afgescheiden gemeente Houwerzijl-Zoutkamp, 1843
Sociëteit Amicitia te Leens

januari 1997 – XI 3, 4:
Adressen van ingezetenen van Leens, Ulrum en Kloosterburen 1848
De Christelijke Gereformeerde Kerk in Ulrum
Restauratie van de westelijke Teenstra boerderij
Tussen liberalisme en conservatisme. Gemeentebesturen in de Leens en Ulrum (1830-1880) 40 jaar Historische Kring