Donderdag 27 februari 2020         Jaarlijkse  Ledenvergadering

Na de pauze:

Lezing door mevr. Anna Kuipers-Orlova: 2e wereldoorlog vanuit perspectief Sovjet Unie
Locatie: Café  Hoornstertil, Wehe-den Hoorn.
 Aanvang 19.30 uur; zaal open 19.15 uur

Dinsdag 24 maart, openbaar programma

Lezing door Romke Visser
Joodse gemeenschap in De Marne
Locatie: Ontmoetingscentrum Ulrum, Schapenweg 4, Ulrum
Aanvang: 20.00 uur 

Donderdag 16 april, voor leden Hist. Kring de M., Hist. Kr. Eenrum en vrienden Verhildersum

Lezing door Dhr. Jan de Groot
Lezing over Spitsbergen, over zijn eigen reiservaringen naar Spitsbergen.
Locatie: Museum boerderij Verhildersum.  
Aanvang 20.00 uur

Vrijdag 15 mei, excursie alleen voor leden 14.00-17.00 uur

Bezoek Vlasmuseum en Cichoreimuseum te Ee en Damwoude
Samenkomst: Vlasmuseum. Catering bij Cichorei museum

Dinsdag 15  september, openbaar programma, samen met Hist.Kring Eenrum

Lezing door Rienk Dijkstra
Borg Dijksterhuis
Locatie: Petruskerk, Pieterburen
Aanvang 20.00 uur

Donderdag 15 oktober, openbaar programma

Lezing door mevr. Carin van de Wal, koffiebranderijen en cichorei in de Marne
Lokatie: café Hoornstertil te Wehe den Hoorn, 
Aanvang 20.00 uur

Dinsdag 17 november, openbaar programma

Dhr. Albert Erik de Winter: Groninger kleibossen in agrarisch cultuurlandschap van De Marne
Lokatie: Ontmoetingscentrum Ulrum, Schapenweg 4. 
Aanvang 20.00 uur

Donderdag 18 februari 2021:  jaarlijkse ledenvergadering

Na de pauze: film/dia’s De Marne in Beeld
Lokatie:  café Hoornstertil te Wehe den Hoorn
Aanvang 19.30 uur

Wijzigingen voorbehouden, voor elke bijeenkomst ontvangt u een uitnodiging.