Categorie: Gevraagd

Hier worden vragen doorgegeven van mensen die graag iets willen weten over personen en gebeurtenissen. Wilt u uw vraag publiceren op de website? Mail de vraag/vragen naar : webmaster@historischekring-demarne.nl

Lauwersmeergebied 50 jaar

50 jaar geleden is de Lauwerszee afgesloten. Dit jaar wordt er veel aandacht aan geschonken op allerlei manieren. In ons magazine willen we er ook graag iets over publiceren. Foto’s en verhalen/bijzonderheden zijn welkom. Stuur ze naar de secretaris van de redactiecommissie: Arend Gunnink a.gunnink@planet.nl 0620817210

Meer lezen...

Sneeuwverhalen en foto’s 1979

In 1979 is er in de maand februari een fikse sneeuwstorm geweest. Er zijn diverse fotoboeken verschenen. Mogelijk zijn er nog foto’s die nog niet gepubliceerd zijn met een verhaal erbij. Graag zetten we die in het magazine van onze vereniging. Arend Gunnink, secretaris van de redactiecommissie a.gunnink@planet.nl 0620817210

Meer lezen...

Ooggetuigen

Dagblad van het Noorden en RTV Noord zijn bezig met het project 75 jaar bevrijding van de stad en provincie Groningen. Onderdeel van dit project is een boek. We hebben inmiddels veel verhalen van ooggetuigen verzameld, maar we hebben nog geen verhaal uit De Marne e.o. gekregen van nog levende ooggetuigen. Wellicht dat u ons …

Meer lezen...

Vragen bij een foto

  Deze foto komt uit de schoenendoos van Jan Schotens van Uithuizermeeden, oom van Rinus Amsing   De foto is kennelijk genomen in 1936, begin of einde van het jaar, gezien de kleding. Mij is bekend gemaakt via onderzoek bij leden van de Hist. Kring   Nrd. Hunsingo, dat ze genomen is aan  de dijk bij …

Meer lezen...

Dorpsomroepers

Verschillende dorpen in de Marne hebben een dorpsomroeper gehad.  De redactie van het Mernemagazine wil er een artikel over schrijven. Daarvoor hebben we informatie nodig. Graag willen we weten wie zoal waar dorpsomroeper zijn geweest. Wat deden ze? En zijn er bijzonderheden te vertellen over hun doen en laten? U kunt informatie mailen naar a.gunnink@planet.nl.

Meer lezen...

Slikken, wie herkent en weet…

Hieronder staan foto’s die genomen zijn bij het interneringskamp ‘De Slikken’ bij Westernieland. Wie kan meer vertellen over de foto’s? Wie staan erop? Wie heeft nog herinneringen aan het kamp, zoals het was in 1945-1949? Reacties mogen naar mij gestuurd worden naar a.dijk@gevangenismuseum.nl Alina en Margriet Dijk

Meer lezen...

Onderwerpen Mernemagazine

De redactiecommissie van de Merne is bezig het magazine 2018 te vullen. Op de ledenvergadering in februari j.l. heeft de commissie de aanwezigen gevraagd onderwerpen aan te geven waarover geschreven zou kunnen worden. We doen de oproep ook via de site. Zijn er bijzondere personen, gebouwen, verenigingen o.i.d. waarvan het een en ander de moeite …

Meer lezen...

Luchtfoto’s

Van een aantal dorpen hebben we  luchtfoto’s of foto’s vanuit hooggelegen objecten (kerktorens). Er staat op de site een  fotoalbum met dergelijke foto’s. Van de dorpen die nog ontbreken zetten we ook graag foto’s op. Hebt u foto’s voor dit album voor ons, neem dan contact op met Jannes Russchen. jannes.russchen@hotmail.com Het gaat om zwart-wit …

Meer lezen...