Onze vereniging

Het doel van de vereniging is om de kennis van de streekhistorie, in het bijzonder die van de gemeente De Marne te bevorderen.Dat doet de vereniging:
-door het organiseren van lezingen,
-cursussen,
-excursies,
-verwerkt in een jaarprogramma het
-één keer in de twee jaar, organiseren van de Mernedag.
-het geven van informatie over de cultuurhistorie aan particulieren, organisaties, scholen enz.
-het, vaak in werkgroepen doen van onderzoek.
-het (doen) uitgeven van publicaties, waaronder het bulletin de Merne en boeken.
-het in stand houden enuitbreiden van haar bibliotheek en documentatiecentrum.
-het zich presenteren op historische markten en verwante evenementen
-het in stand houden van het cultuurhistorisch erfgoed, waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties.
Elk jaar wordt jaarlijks een jaarprogramma opgesteld.