Merne-magazine 2012

In dit staan de volgende artikelen:
-,Cichorei, de geur van gisteren’, Carin van de Wal
-‘Middeleeuws bouwen in de Marne’, Jan Battjes
-‘De graven van de molenaarsfamilie Tillema op de begraafplaats Snakkeburen te Ulrum’, B.D.Poppen
-‘De notulen van de AR-kiesvereniging te Houwerijl, 20 juli 1945 – 18 december 1953’, Peter van den Burg
-‘Meester J.S. van Weerden’, Jannes Russchen