Medewerking aan publicaties

De Historische Kring is  vaak betrokken  bij het doen van onderzoek en de publicatie van boeken over verschillende onderwerpen in De Marne.
Hierna volgt een overzicht van boeken en andere publicaties die inmiddels zijn verschenen:

 • ‘De boerderijen in De Marne’ (gezamenlijk met de Vereniging van Landbouw en Nijverheid)
 • ‘De Marne als eenheid’ (1971)
 • Heruitgave ‘Parochie Den Hoorn’ (1975) van pastoor M.J. Gasman
 • ‘Marnememories’ (1972) Verzameling publicaties in De Hogelandster van J.S. van Weerden
 • Heruitgave (1975) van ‘Nobiliarium Groninganum’ van Wilhelm Coenders van Helpen van H.O. Feith (oorspronkelijk uitgegeven in 1886)
 • ‘Claveboek’ van Johan Tiassens
 • Heruitgave (1979) van Stamboek door of Geslachtenregister der Nakomelingen van Derk Pieters en Katrina Tomas”  die woonden op de hoeve Melkema bij Huizinge (1883)
 • ‘Uit de Archieven van De Marne’ – Gebundelde serie publicaties in De Hogelandster en de Ommelander Courant (1998) door Jannes Russchen en Jelle Hagen
 • ‘Marnememories’ 1 en 2 Uitgebreide verzameling publicaties in De Hogelandster van J.S. van Weerden in De Hogelandster (2000)
 • ‘Over wegen in De Marne’ samengesteld door Cathrien Barkmeijer-Stiekema, Jacoba Koning-Hoeksema, Ep Meima en Jannes Russchen (2004)
 • ‘De Marne in de Tweede Wereldoorlog’ samenstelling en eindredactie Peter van den Burg