Categorie: Lezingen

Tekst van gehouden lezingen

Lezing 21 februari 2019

Op donderdag 21 februari 2019 is er een Algemene Ledenvergadering op in Café   Hoornstertil,  Mernaweg 60,   Wehe-den Hoorn. Aanvang: 19.30 uur. Zaal open 19.15 uur.    Na het huishoudelijk deel volgt een lezing van dhr. Knottnerus over 25 eeuwen Waddenland.  Otto Knottnerus (1959) is historisch-socioloog en publiceert sinds 25 jaar over de geschiedenis van het Nederlandse …

Meer lezen...

Bezoek in Rottum

  Historische Kring de Marne op bezoek in Rottum.   Nadat in februari onze jaarlijkse ledenvergadering heeft plaats gevonden werd na de pauze door de heren Albert Gramsbergen en Willem van Wijnen een lezing gehouden: “Methode archeologisch bodemonderzoek naar fundamenten van verdwenen gebouwen, gecombineerd met historisch onderzoek.”

Meer lezen...

Lezing Landschapstuinen

Lezing Op  donderdag 26 april heeft mevr. Stieneke van der Wal, in de museumboerderij bij Verhildersum een lezing over Landschapstuinen gehouden. Deze avond was georganiseerd  samen met ‘De Vrienden van Verhildersum. Stieneke van der Wal (Het NoorderErf, advies tuin, landschap en groen erfgoed) is onder andere boerenerven deskundige. Een leerzame en boeiende lezing over Groen …

Meer lezen...