Historische Kring

Welkom op de website van de Vereniging Historische Kring de Marne. De vereniging houdt zich bezig met het bevorderen en delen van kennis over de historie van de streek, in het bijzonder die van de gemeente De Marne. Zij doet dat door het organiseren van lezingen en excursies, het verzamelen en onderbrengen van historisch documentatiemateriaal in haar archief en het (doen) uitgeven van boeken en een jaarlijks magazine, het MerneMagazine.


In deze uitgave staan de volgende artikelen:
– Lauwerszee-Lauwersmeer, de boer zijn brood de visser zijn dood? Arend Gunnink
– Edzard ten voeten uit, Trienke Woldringh
– De kolk in Westernieland door de ogen van Koos van Bruggen, Wim Bastiaanse
– Zoutholtes onder Pieterburen, Jannes Russchen
– De Hogemuur en witte deuren, Wim Bastiaanse
– Een verrassing achter het behang, een vondst met een historisch staartje, Trienke Woldringh
– Uit de archieven van de PKN Gemeente Leens-Mensingeweer, Jannes Russchen
– Knop van Aals, Wim Bastiaanse

 

Geachte leden van de Vereniging Historische Kring De Marne,

Het coronavirus heeft de afgelopen maanden heel Nederland op zijn kop
gezet en  voorlopig lijkt het er niet op dat daar binnenkort verandering
in komt. Helaas………helaas.
Als bestuur hebben wij besloten alle geplande bijeenkomsten, die dit
najaar gepland waren,
af te gelasten. U zult niet volkomen verrast zijn…………………
 
Toch willen we als bestuur laten weten dat wij niet stil zijn blijven
zitten. De werkzaamheden rondom het inrichten van ons nieuwe archief
hebben in augustus stilgelegen maar daar gaan wij in september weer mee
verder.
Het programma, zoals dit voor 2020 gepland was, proberen wij door te
schuiven naar 2021.
 
Als er iets bijzonders te melden is laten wij dit u weten.
 
Wij hopen u zo spoedig mogelijk weer te kunnen begroeten.
 
Met een hartelijke groet,
 
Het bestuur