Historische Kring

Welkom op de website van de Vereniging Historische Kring de Marne. De vereniging houdt zich bezig met het bevorderen en delen van kennis over de historie van de streek, in het bijzonder die van de gemeente De Marne. Zij doet dat door het organiseren van lezingen en excursies, het verzamelen en onderbrengen van historisch documentatiemateriaal in haar archief en het (doen) uitgeven van boeken en een jaarlijks magazine, het MerneMagazine.

Vernieuwde website

De website is onlangs geheel vernieuwd. We zijn daarbij geholpen door Alex Boerema uit Kruisweg.  Nog niet alle onderdelen zijn ingevuld, hier en daar zitten nog wat oneffenheden. Wij vragen uw begrip daarvoor.  In de loop van 2018 zal verdere invulling en verbetering  plaatsvinden.

Uitnodiging voor een lezing over de Watergeuzen aan het begin van de Tachtigjarige oorlog  door dr. Anne Doedens

Op dinsdag 20 november, Ontmoetingscentrum Ulrum,Schapenweg 1
Aanvang : 20.00 uur

Dr. Anne Doedens (1945) studeerde aan de Vrije Universiteit en was docent Nieuwe Geschiedenis bij hoger onderwijsinstellingen in Amsterdam. Hij schreef o.a. De Watergeuzen; een vergeten geschiedenis, 1568-1575.
 In de lezing van Anne Doedens worden ook  acties van watergeuzen in Friesland en Groningen behandeld.