Historische Kring

Welkom op de website van de Vereniging Historische Kring de Marne. De vereniging houdt zich bezig met het bevorderen en delen van kennis over de historie van de streek, in het bijzonder die van de gemeente De Marne. Zij doet dat door het organiseren van lezingen en excursies, het verzamelen en onderbrengen van historisch documentatiemateriaal in haar archief en het (doen) uitgeven van boeken en een jaarlijks magazine, het MerneMagazine.


Veel belangstelling voor Bedrijvenboek De Marne

Afgelopen zaterdag 16 november werd onder grote belangstelling het Bedrijvenboek De Marne gepresenteerd in het Schathoes van Verhildersum. Jannes Russchen en Arend Gunnink waren eindredacteur. Zij mochten uit handen van voorzitter Menno van Dijk van de Vereniging Historische Kring De Marne het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

Het boek dat meer dan 400 pagina’s telt, beschrijft uitgebreid de bedrijven en het bedrijfsleven in de voormalige gemeente De Marne, zo veel mogelijk vanaf het begin van de 19e eeuw. Deze bedrijvigheid door de jaren heen laat onder meer zien welke beroepen en ambachten inmiddels verdwenen zijn.

De redactie lag bij een werkgroep van zo’n tien personen, uit diverse dorpen, uit diverse geledingen en voor specifieke gevallen hebben een aantal andere personen een rol gespeeld.

De vele aanwezigen konden het boek, waarop ze ingetekend hadden, zaterdag meenemen. Uitgeverij Profiel was daarvoor aanwezig.

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Vereniging Historische Kring De Marne, mw. A. Luth-Boonstra, tel (06) 21 29 52 34, e-mail secretaris@historischekring-demarne.nl

 

 

 

 

 

Uitnodiging voor de jaarvergadering donderdag 27 februari 2020, restaurant Hoornstertil, Mernaweg 60, 9964 AV Wehe den Hoorn
Aanvang 19.30
 
Na het vergadergedeelte en een korte pauze wordt er een lezing gehouden
door: Mevrouw Anna Kuipers-Orlova.
Zij zal spreken over de Tweede Wereldoorlog vanuit het perspectief van
de Sovjet Unie.
Ook zal zij ons trakteren op eigengemaakte zoete hapjes.
 
De overige stukken voor deze jaarvergadering: jaarverslag; notulen en
het programma zullen de leden nog  worden toegestuurd.
Het financiële verslag en de begroting worden tijdens de vergadering
uitgereikt.