Historische Kring

Welkom op de website van de Vereniging Historische Kring de Marne. De vereniging houdt zich bezig met het bevorderen en delen van kennis over de historie van de streek, in het bijzonder die van de gemeente De Marne. Zij doet dat door het organiseren van lezingen en excursies, het verzamelen en onderbrengen van historisch documentatiemateriaal in haar archief en het (doen) uitgeven van boeken en een jaarlijks magazine, het MerneMagazine.

Vernieuwde website

De website is onlangs geheel vernieuwd. We zijn daarbij geholpen door Alex Boerema uit Kruisweg.  Nog niet alle onderdelen zijn ingevuld, hier en daar zitten nog wat oneffenheden. Wij vragen uw begrip daarvoor.  In de loop van 2018 zal verdere invulling en verbetering  plaatsvinden.

Lezing over Rottumeroog in oorlogstijd

  Op donderdag 18 oktober 2018 verzorgt Ties Groenewold, eigenaar van het Oorlogsmuseum te Middelstum een openbare lezing over Rottumeroog tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De lezing wordt georganiseerd door de Vereniging Historische Kring De Marne in
Café-restaurant Hoornstertil te Wehe Den Hoorn, om 20.00 uur (de zaal is open vanaf 19.30 uur).
Aan niet-leden wordt een toegangsprijs gevraagd.