Historische Kring

Welkom op de website van de Vereniging Historische Kring de Marne. De vereniging houdt zich bezig met het bevorderen en delen van kennis over de historie van de streek, in het bijzonder die van de gemeente De Marne. Zij doet dat door het organiseren van lezingen en excursies, het verzamelen en onderbrengen van historisch documentatiemateriaal in haar archief en het (doen) uitgeven van boeken en een jaarlijks magazine, het MerneMagazine.

inhoudsopgave:

  • De molens en sarrieshut van Schouwerzijl
  • Aan rozen denk ik in de winter. Een biografie van C.O. Jellema
  • Beroering in Eenrum. Ds. Bacot, zijn leesgezelschap en het vrijkorps
  • De Paardenverzekering. Deel 1
  • En toch zal ik. Expositie en boek over Marten Douwes Teenstra
  • Stichting Ulrum 1834. Activiteiten die het verhaal van Ulrum vertellen

Jaarvergadering

De volgende jaarvergadering vindt plaats op 23 februari 2023, aanvang 19.30 uur.

Locatie:  Hoornstertil, Mernaweg 60, Wehe den Hoorn.

Na de pauze spreekt de heer Gerben Wynia over de dichter/schrijver C.O. Jellema.

U bent van harte welkom!