Historische Kring

Welkom op de website van de Vereniging Historische Kring de Marne. De vereniging houdt zich bezig met het bevorderen en delen van kennis over de historie van de streek, in het bijzonder die van de gemeente De Marne. Zij doet dat door het organiseren van lezingen en excursies, het verzamelen en onderbrengen van historisch documentatiemateriaal in haar archief en het (doen) uitgeven van boeken en een jaarlijks magazine, het MerneMagazine.

Vernieuwde website

De website is onlangs geheel vernieuwd. We zijn daarbij geholpen door Alex Boerema uit Kruisweg.  Nog niet alle onderdelen zijn ingevuld, hier en daar zitten nog wat oneffenheden. Wij vragen uw begrip daarvoor.  In de loop van 2018 zal verdere invulling en verbetering  plaatsvinden.

Excursie voor leden

 op zaterdag 19 mei 2018 een bezoek aan het verdwenen klooster te Rottum, onder leiding van de heren Gramsbergen en van Wijnen.
Het programma ziet er als volgt uit:

  • Om 14.00 uur ontvangst in het Spijslokaal van het Hoogeland Museum, ingang Oosterkerkpad 3, 9989 AH te Warffum.
  • Gelegenheid om het museum te bezoeken, toegangsprijs € 7,00 of gratis bij vertoon van een Museumjaarkaart
  • Om 15.15 uur drinken we nogmaals een kop koffie/thee, daarna vertrek naar Rottum
  • Het is eventueel ook mogelijk om tegen 15.15 uur in het Spijslokaal aan te sluiten bij de groep.
  • Aankomst om 15.45/16.00 uur. Het terreinbezoek van het voormalige kloosterterrein duurt ongeveer 45 minuten. Aansluitend volgt eventueel nog de bezichtiging van de kerk.
    U kunt zich aanmelden door vóór 10 mei 2018 € 5,00 per persoon over te maken op bankrekeningnummer: NL40 RABO 0335209025 t.n.v. Penningmeester VHKDM te Leens.