Historische Kring

Welkom op de website van de Vereniging Historische Kring de Marne. De vereniging houdt zich bezig met het bevorderen en delen van kennis over de historie van de streek, in het bijzonder die van de gemeente De Marne. Zij doet dat door het organiseren van lezingen en excursies, het verzamelen en onderbrengen van historisch documentatiemateriaal in haar archief en het (doen) uitgeven van boeken en een jaarlijks magazine, het MerneMagazine.


In deze uitgave staan de volgende artikelen:
– Lauwerszee-Lauwersmeer, de boer zijn brood de visser zijn dood? Arend Gunnink
– Edzard ten voeten uit, Trienke Woldringh
– De kolk in Westernieland door de ogen van Koos van Bruggen, Wim Bastiaanse
– Zoutholtes onder Pieterburen, Jannes Russchen
– De Hogemuur en witte deuren, Wim Bastiaanse
– Een verrassing achter het behang, een vondst met een historisch staartje, Trienke Woldringh
– Uit de archieven van de PKN Gemeente Leens-Mensingeweer, Jannes Russchen
– Knop van Aals, Wim Bastiaanse

 

Onderstaande bijeenkomst gaat niet door!

Uitnodiging voor een lezing op dinsdag 24 maart, 20.00 uur
Ontmoetingscentrum/PKN Kerk Schapenweg 1, Ulrum

Onderwerp: De joodse gemeenschap in Hunsingo (1879-1942): (on)orthodox, opvalland en ondernemend.
Spreker: Drs. Romke Visser 
Hij is historicus, directeur van het KinderBoekenHuis in Winsum, lid van Provinciale Staten en zelfstandig organisatieadviseur.