Onderwerpen Mernemagazine

De redactiecommissie van de Merne is bezig het magazine 2018 te vullen.
Op de ledenvergadering in februari j.l. heeft de commissie de aanwezigen gevraagd onderwerpen aan te geven waarover geschreven zou kunnen worden.
We doen de oproep ook via de site.
Zijn er bijzondere personen, gebouwen, verenigingen o.i.d. waarvan het een en ander de moeite waard is om door te geven, laat het ons weten.
Jubilea zijn ook vaak gelegenheden voor een artikel.

U kunt mailen naar de secretaris van de commissie: Arend Gunnink: a.gunnink@planet.nl of het melden aan een van de andere leden: Trijn Beukema, Trienke Woldringh, Jacoba Koning, Wim Bastiaanse of Jannes Russchen.