Inhoudsopgaven Merne uitgaven 1997/2011

INHOUDSOPGAVEN

1997
De laatmiddeleeuwse adel in de Marne   –  Redmer Alma
Vierhuizen 1945-1995  – S.L. Louwes
Staat van de schouwbare voorwerpen in de Schepperijen van het Schouwerzijlvest, zj. (ca. 1843)   – A.L. Hempenius
– Reacties van ingezetenen van de gemeenten Ulrum, Kloosterburen en Leens op de voorgenomen Grondwetsherziening van 1848

1998
Het jaar 1828 in geschrift Schoolmeesterrapport Wehe  –  J. G. Rijkens
Het Noord-Groninger Kustgebied van 700 jaar voor de jaartelling tot heden  -T. C. van Hoorn
–  Een gesprek met Marten Vos   –   Dorry Bakker

1999
–  Schoolmeesterrapport gemeente Kloosterburen
–  Archeologie Bodemvondst Ewer  – Jos Kadijk
–  De bewoners van Houwerzijl tussen 1920-1940   – Abel T. Huizinga
–  De arbeidershuisjes op de Ewer  –  Dorry Bakker
–  Bientje van der Horn-Barsema   –   Dorry Bakker , Marten Vogel , Peter van den Burg
Hervormd en Rooms in het Marnegebied  –  dr. L.H. Bruins

2000
Warfhuizen  – Rieks Torringa
Westpolder 1875-2000  –  Trienke Woldringh
Warfhuizen in het jaar 1920   –  T. Vledder-Bolhuis
De Joodse Begraaftplaats in Leens    –  U.J. de Vries
–  Kerk en Borg van Pieterburen  – Reint Wobbes
–  Factoren ter verklaring van het katholicisme van Kloosterburen –  drs. Bauke van Keulen
–  Reisverhaal uit 1865  –  Woldring-Hazendonk met illustraties van de heer Woldring L

2001
–  Kaart van de Westpolder
–  Dertig jaar Electra  – H. Westers
–  De eendenkooi in Vierhuizen –   Kees van Straten
–  Het dorsbedrijf Nienhuis   – J.H. Streelman-Nienhuis
–  Bewoners van Houwerzijl en Zoutkamp in 1843  –  Peter van den Burg
–  De Warfhuister catechismus  –    Jan Johan Kuiper
–  De vrijmaking in Ulrum,. 1943-1949   –   Peter van den Burg
–  Familiebrief Beukema/Buikemaa
–  Leenster volkslied  –  Jacob Pieters Beukema familie Beukema
–  Heur es aan   –  Henk Vogel

2002
– Jubileum, vijf jaar  –  Trienke Woldringh
– Schoolmeesterrapport Leens, van 1828 meester Beukema
– De eendenkooi van Vierhuizen   –    Kees van Straten
Huisartsen in de Marne   –   Jannes Russchen
Huis ten Dijke te Pieterburen  – Jannes Russchen
– Gerrard Remt Meijer  –  Dorry Bakker
– Gelovige grensgangers  –  drs. Bauke van Keulen
– De Sint Willibrodus Kerk te Kloosterburen  – A. van der Woud
– De Marnes  – U.J. de Vries

2003
– Het armenhuis van Wehe  Schoolmeestersrapport 1828 van Ulrum  –   A.J. Buiringe
– De Spaanse griep van 1918   –  U.J. de Vries
– Bewoners van het dorp Leens van 1945-1950 –   U.J. de Vries
– Overledenen te Warfhuizen in de jaren 1779-1811 –   Trienke Woldringh
– Het ontstaan van de textielverzameling op de borg Verhildersum

2004
– De lage landen in Romeinse handen  –  Bauke van Keulen
– Zuurdijk  –  Jannes Russchen
– Het Uitland en de Panserpolder  –  G.F. Beukema
– Bezoek aan het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis  –  Ernst Taeyke
– De Von Inn- en Kniphausens op Asinga en Nienoord  –  U.J. de Vries
– Begraafplaats Snakkeburen in Ulrum   –   Jannes Russchen
Klaas Roelof Woltjer   – U.J. de Vries
– Eisso Jan van Kampen  –  Dorry Bakker en Trienke Woldringh Kerkgeschiedenis
– Een verhaal over de Afscheiding  –   ds. K.G. (Klaas) Pieterman
– Dorothea Visser   –   U.J. de Vries
– De scheepstimmerwerf te Schouwerzijl  –    Koos de Jong

2005
–  Herdenking 50 jarig bestaan Historische Kring  –  Trienke Woldringh en Dorry Bakker
–  De burgerwacht van Ulrum  –   Peter van den Burg
–  De inpoldering van de Lauwerszee  –   F.J. Klaassen
–  Op zoek naar de De Marne   –  drs. Bauke van Keulen
–  De brug bij Roodehaan 100 jaar  –   Marian Stellema
–  Uit fotoarchief De Marne: dorpssanering Zoutkamp  –   Jannes Russchen
–  135 jaar Bijbelgenootschap, afdeling Leens   –  U.J. de Vries
Rede bij de herbegrafenis van Dirk Wierenga te Westernieland   –  ds. A. de Jonge

2006
– Molenarchief en molens in De Marne   –  B.D. Poppen
Sijmen en Geertjen Pieters Stellema   –   Marian Stellema
– Bij de opening van een tentoonstelling in de kerk van Vierhuizen  –  G.F. Beukema
– De Overstroming van de Westpolder   –   T. Zijlstra
– Kom vanavond met verhalen  –   U.J. de Vries
– In memoriam  –   Jacoba Koning-Hoeksema en Ubo de Vries
Predikanten bestuursleden NBG afdeling Leens  –   U.J. de Vries
Vademecum  –    drs. Bauke van Keulen
– Schriefwedstriedverhoalen  –  K. Koster-Groenewold, Dieuwer Mulder, mw. Stiekema, Terra van Boykom, K.P. Wouda
Tentoonstelling in het Waddencentrum van het Groninger Landschap te Pieterburen  –    Henk Vogel

2007
– Goed, beter, best – landbouwplanten veredeling  –  P. Huizenga
– Voeding    –   L. Muller
– Herinneringen aan de oorlog   –   Henk Vogel
– Drie gedichten van een vroegere Marnebewoner  –   H.M. Leichtenberg
– Slag om Zoutkamp    –    P. van den Burg
– Het vierde kerkje met een leeuw, kerk en toren van Vliedorp  – K.H. (Kees) van Straten
– De locatie van de in 1628 afgebroken molen van Leens  –  K.H. (Kees) van Straten
– Uit het Verhildersum-archief   –   J.L.J. (Koos) Halsema, G.J. (Gert)   van Wijk, Jannes Russchen
– Vierhuizen      –   Piet Huizenga
– De patroonheilige van de Nederlands Hervormde Kerk van Ulrum -K.H. (Kees) van Straten
– Balthasar Bekker en Meijboom, markante Marnepredikanten  –   Drs.Bauke van Keulen
– De Marne in data  – J.S. van Weerden

2008
– Mernedag  Kloosterburen   –    Aafke van Hoorn-Meinardi
– De zegelstempel van Wijbrant van Goutum  –   Kees van Straten
– 170 jaar geleden Het einde van een tijdperk  – U.J. de  Vries
– Het kerspelkerkhof te Ulrum   – ds. K.G. (Klaas) Pieterman
– Een bezoek aan de blikslagerij op de Museumboerderij Welgelegen bij Verhildersum  – Trienke Woldringh en Hilda Schuitema
– De schade van de St. Maartensvloed aan de dijken in De Marne  –  Kees van Straten
– De achtergronden van ons Sint Maartensfeest    –  J.S. van Weerden
– Pieter Versol en Anje Jansen   –   ds. K.G. (Klaas) Pieterman
– Jan Frederik Nicolaas van Harrevelt (1908-2002)   –  ds. K.G. (Klaas) Pieterman

2009
– Een bijzonder graf op het kerkhof van Vierhuizen  –  C.G.S. (Trienke) Woldringh
– Het beklemrecht   uit het verenigingsarchief
– Ter Verpoozing  uit het verenigingsarchief
– Parochie St. Willibrordus in Kloosterburen uit het verenigingsarchief
– Geschiedenis van de Christelijk Afgescheidene Gemeente in Leens  –  F.J. Klaassen

2010 
–  Het 1000-woningen plan in de provincie Groningen  –   Jannes Russchen
– De Vereniging De Vierhuister Molen   –   Jannes Russchen
– Enkele bekende en onbekende volksverhalen over Eenrum    –  Jannes Russchen Herdenking afscheiding
– Inleiding 
– Een geschiedenis in en rond de Middeleeuwse kerk van Ulrum    –   Piet Huizenga
– Akte van Afscheiding (met transcriptie)    –
– Op de boerderij Castor in Zuurdijk     uit gemeentearchief
– De relatie tussen de borg en de kerk in Ulrum   –   ds. K.G. (Klaas) Pieterman
– Ulrum en Hendrik de Cock    –    Jan Oldenhuis
– Het orgel van de Nederlandse Hervormde Kerk te Ulrum   –   Hans Fidom
– (G)een verdwenen avondmaalsbeker    –    Kees van Straten