Dorpsomroepers

Verschillende dorpen in de Marne hebben een dorpsomroeper gehad.  De redactie van het Mernemagazine wil er een artikel over schrijven. Daarvoor hebben we informatie nodig.
Graag willen we weten wie zoal waar dorpsomroeper zijn geweest.
Wat deden ze? En zijn er bijzonderheden te vertellen over hun doen en laten?
U kunt informatie mailen naar a.gunnink@planet.nl.