Categorie: De Merne jaargangen

De Merne is het publicatie-orgaan van onze vereniging sinds 1997. Tussen 1997 en 2010 was het een losbladige uitgave voor een tweetal ordners.

2007 BALTHASAR BEKKER EN MEYBOOMS, markante Marnepredikanten – Bauke van Keulen

Inleiding Hornhuizen, gelegen in het hoge Groninger noorden, behoorde volgens de Groninger hoogleraar Petrus Hofstede de Groot tot ‘het verlichtste stukje gronds van ons vaderland’, een waarneming die overeenstemt met mijn historische Marnenotities. Deze notities omvatten o.a. het leven en werken van markante ‘verlichte’ predikanten, die in Warfhuizen en Hornhuizen stonden … en in Amsterdam …

Meer lezen...

2004 – Dorothea Visser U.J.de Vries (Kerkgeschiedenis)

DOROTHEA VISSER “De gewondmerkte van Gendringen” * 29 september 1819 Gendringen    † 12 juli 1876 Olbergen, van 1864 tot 1872 woonachtig in Kloosterburen Op de ledenvergadering van 11-11-2003 kregen we, voorafgaande aan een lezing van dhr. K. Holstein, restauratiearchitect van de R.K. Willibrorduskerk in Kloosterburen, de gelegen- heid om de stand van zaken betreffende de …

Meer lezen...

Inhoudsopgaven Merne uitgaven 1997/2011

INHOUDSOPGAVEN 1997 – De laatmiddeleeuwse adel in de Marne   –  Redmer Alma – Vierhuizen 1945-1995  – S.L. Louwes – Staat van de schouwbare voorwerpen in de Schepperijen van het Schouwerzijlvest, zj. (ca. 1843)   – A.L. Hempenius – Reacties van ingezetenen van de gemeenten Ulrum, Kloosterburen en Leens op de voorgenomen Grondwetsherziening van 1848 1998 – Het jaar 1828 in …

Meer lezen...