Categorie: De Merne jaargangen

De Merne is het publicatie-orgaan van onze vereniging sinds 1997. Tussen 1997 en 2010 was het een losbladige uitgave voor een tweetal ordners.

2004 – Dorothea Visser U.J.de Vries (Kerkgeschiedenis)

DOROTHEA VISSER “De gewondmerkte van Gendringen” * 29 september 1819 Gendringen    † 12 juli 1876 Olbergen, van 1864 tot 1872 woonachtig in Kloosterburen Op de ledenvergadering van 11-11-2003 kregen we, voorafgaande aan een lezing van dhr. K. Holstein, restauratiearchitect van de R.K. Willibrorduskerk in Kloosterburen, de gelegen- heid om de stand van zaken betreffende de …

Meer lezen...

Inhoudsopgaven Merne uitgaven 1997/2011

INHOUDSOPGAVEN 1997 – De laatmiddeleeuwse adel in de Marne   –  Redmer Alma – Vierhuizen 1945-1995  – S.L. Louwes – Staat van de schouwbare voorwerpen in de Schepperijen van het Schouwerzijlvest, zj. (ca. 1843)   – A.L. Hempenius – Reacties van ingezetenen van de gemeenten Ulrum, Kloosterburen en Leens op de voorgenomen Grondwetsherziening van 1848 1998 – Het jaar 1828 in …

Meer lezen...