Auteur: Arend Gunnink

Lauwersmeergebied 50 jaar

50 jaar geleden is de Lauwerszee afgesloten. Dit jaar wordt er veel aandacht aan geschonken op allerlei manieren. In ons magazine willen we er ook graag iets over publiceren. Foto’s en verhalen/bijzonderheden zijn welkom. Stuur ze naar de secretaris van de redactiecommissie: Arend Gunnink a.gunnink@planet.nl 0620817210

Meer lezen...

Sneeuwverhalen en foto’s 1979

In 1979 is er in de maand februari een fikse sneeuwstorm geweest. Er zijn diverse fotoboeken verschenen. Mogelijk zijn er nog foto’s die nog niet gepubliceerd zijn met een verhaal erbij. Graag zetten we die in het magazine van onze vereniging. Arend Gunnink, secretaris van de redactiecommissie a.gunnink@planet.nl 0620817210

Meer lezen...

Ooggetuigen

Dagblad van het Noorden en RTV Noord zijn bezig met het project 75 jaar bevrijding van de stad en provincie Groningen. Onderdeel van dit project is een boek. We hebben inmiddels veel verhalen van ooggetuigen verzameld, maar we hebben nog geen verhaal uit De Marne e.o. gekregen van nog levende ooggetuigen. Wellicht dat u ons …

Meer lezen...

Vragen bij een foto

  Deze foto komt uit de schoenendoos van Jan Schotens van Uithuizermeeden, oom van Rinus Amsing   De foto is kennelijk genomen in 1936, begin of einde van het jaar, gezien de kleding. Mij is bekend gemaakt via onderzoek bij leden van de Hist. Kring   Nrd. Hunsingo, dat ze genomen is aan  de dijk bij …

Meer lezen...

Lezing 21 februari 2019

Op donderdag 21 februari 2019 is er een Algemene Ledenvergadering op in Café   Hoornstertil,  Mernaweg 60,   Wehe-den Hoorn. Aanvang: 19.30 uur. Zaal open 19.15 uur.    Na het huishoudelijk deel volgt een lezing van dhr. Knottnerus over 25 eeuwen Waddenland.  Otto Knottnerus (1959) is historisch-socioloog en publiceert sinds 25 jaar over de geschiedenis van het Nederlandse …

Meer lezen...

2018

Jaarverslag 2018 periode 22 februari 2018 t/m 21 februari 2019 ALGEMEEN Het bestuur kijkt met plezier terug op de activiteiten en de belangstelling van onze leden in het jaar 2018 LEDENTAL Het jaar 2018 is afgesloten met ca. 150 leden. Van een vijftal leden hebben wij een bericht van overlijden ontvangen: dhr. en mevr. Zoeter, …

Meer lezen...

Mernemagazine 2018

Inhoudsopgave – Dorpsomroepers, Jannes Russchen – ‘Gevorderd’, Trienke Woldringh – De gerichtssteen van Leens, drs. Jan Tabak – Beklemrecht en recht van beklemming, Wim Bastiaanse – Pekerder huisjes in Ulrum, Wim Bastiaanse – Zark, zerk en steenhouwers, Wim Bastiaanse – Schilder Johan Dijkstra in Eenrum – Uit het archief van het visserijmuseum, Jannes Russchen

Meer lezen...

Uitnodiging Lezing Piet de Klerk

Op verzoek van de  Stichting Behoud Bibliotheek geven we het volgende door: Ailke Westerhof, Arius van Tienhoven en het oorlogsleed Lezing door Piet de Klerk (oud-ambassadeur mensenrechten) op maandag 18 februari om 20:00 uur Bibliotheek Leens, Breekweg 2, 9965 TE Leens Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 vertrok de Leenster zuster Ailke …

Meer lezen...

Uitnodiging opening Tentoonstelling

Het volgende bericht plaatsen we op verzoek van de Stichting Behoud Bibliotheek De Marne (BBDM) Uitnodiging voor de opening van de tentoonstelling: Een moedige meid in oorlogstijd Zuster Westerhof uit Leens  op vrijdag 19 oktober 2018 om 17:00 uur in de bibliotheek te Leens, Breekweg 2, 9965 TE Leens   Zuster Ailke Westerhof (1876-1946) is …

Meer lezen...